Uchwała nr 39 ws. wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Cieszanowie .

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Uchwała nr 40 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Uchwała nr 41 ws. ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cieszanów .

Uchwała nr 42 ws. przystąpienia Gminy Cieszanów do Polskiego Projektu 400 Miast.

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Uchwała nr 43 ws. przystąpienia Gminy Cieszanów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Uchwała nr 44 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />

Uchwała nr 45 ws. ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Cieszanów

http-equiv="Content-Type" /> http-equiv="Content-Type" />
Załączniki
Uchwała 39   21.551 KB
Uchwała 40   24.341 KB
Uchwała 41   29.058 KB
Uchwała 42   28.754 KB
Uchwała 43   24.155 KB
Uchwała 44   55.866 KB
Uchwała 45   31.142 KB
Uchwała 46   24.174 KB