Uchwała nr 34 ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Cieszanów

Uchwała nr 35 ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Uchwała nr 36 ws. przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 37 ws. wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 38 ws. wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Załączniki
Uchwała 34   22.053 KB
Uchwała 35   24.678 KB
Uchwała 36   21.185 KB
Uchwała 37   20.036 KB
Uchwała 38   20.937 KB