Uchwała nr 28 ws. nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Cieszanów",

Uchwała nr 29 ws. weksla "in blanco",

Uchwała nr 30 ws. zmiany uchwały Nr 6/XIX/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,

Uchwała nr 31 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 r.

Uchwała nr 32 ws. odwołania przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Uchwała nr 33 ws. wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Załączniki
Uchwała 28   13.228 KB
Uchwała 29   16.584 KB
Uchwała 30   36.162 KB
Uchwała 31   36.636 KB
Uchwała 32   14.741 KB
Uchwała 33   14.464 KB