Uchwały z dnia 25 kwietnia 2008

Uchwała nr 21 ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2007,
Uchwała nr 22 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 7/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie chwalenia regulaminy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów,
Uchwała 23 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2008 r.
Uchwała 24 ws. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cieszanów na lata 2008 - 2013,
Uchwała 25 ws. weksla "in blanco",
Uchwała 26 ws. przystąpienia Gminy Cieszanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza".
Uchwała nr 27 ws. wyboru zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej Gorajec - Dąbrówka" i złożenia wniosku do "Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"
Załączniki
Uchwała 21   21.371 KB
Uchwała 22   25.009 KB
Uchwała 23   45.736 KB
Uchwała 24   974.209 KB
Uchwała 25   16.326 KB
Uchwała 26   142.549 KB
Uchwała 27   24.284 KB