główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały z dnia 20 listopada

Uchwała nr 72 ws. ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach
Uchwała nr 73 ws. ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Uchwała nr 74 ws. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszanowie
Uchwała nr 75 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała nr 76 ws. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
Uchwała nr 77 ws. uznania terenów Nadleśnictwa Narol, położonych na obszarze Gminy Cieszanów za użytki ekologiczne.
Uchwała nr 78 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
Uchwała nr 79 ws. obniżenia stawek skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
Uchwała nr 80 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
Uchwała nr 81 ws. zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych, rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr 82 ws. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2007.
Załączniki:
Uchwała 82 107 KB
Uchwała 81 168 KB
Uchwała 80 458 KB
Uchwała 79 103 KB
Uchwała 78 207 KB
Uchwała 77 558 KB
Uchwała 76 247 KB
Uchwała 75 353 KB
Uchwała 74 45 KB
Uchwała 73 122 KB
Uchwała 72 175 KB