Uchwały z dnia 20 listopada

Uchwała nr 72 ws. ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach
Uchwała nr 73 ws. ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Uchwała nr 74 ws. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszanowie
Uchwała nr 75 ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Uchwała nr 76 ws. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
Uchwała nr 77 ws. uznania terenów Nadleśnictwa Narol, położonych na obszarze Gminy Cieszanów za użytki ekologiczne.
Uchwała nr 78 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
Uchwała nr 79 ws. obniżenia stawek skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2008.
Uchwała nr 80 ws. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
Uchwała nr 81 ws. zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych, rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr 82 ws. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2007.
Załączniki
Uchwała 72   175.439 KB
Uchwała 73   121.653 KB
Uchwała 74   45.433 KB
Uchwała 75   352.989 KB
Uchwała 76   246.625 KB
Uchwała 77   558.207 KB
Uchwała 78   206.605 KB
Uchwała 79   102.718 KB
Uchwała 80   457.603 KB
Uchwała 81   167.788 KB
Uchwała 82   106.753 KB