Funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów pełni mgr Zdzisław Zadworny

ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów

tel. (0 prefix 16) 6311075, (0 prefix 16) 6311076 wew.11
e-mail: burmistrz@bip.cieszanow.akcessnet.net

Dostępne podkategorie:
Kompetencje
Kontakt
Dyżury