Referat gospodarki przestrzennej i inwestycji

Stanowiska:
• Kierownik referatu – R. Sopel
• ds. dróg gminnych i oświetlenia ulicznego – E. Pokrywka