Referat rolnictwa, lesnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami

Stanowiska:
• Kierownik referatu – M. Wiśniewska
• ds. mienia komunalnego i obsługa sekretariatu – H. Ważna
• ds. lasów gminnych – R. Żuk
• ds. ochrony środowiska – K. Krzemiński