Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej